ANBI (Algemeen  Nut Beogende Instellingen)
 
 
Wij zijn met de Belastingdienst bezig om een ANBI-status te verkrijgen.
 
Met een ANBI-status heeft u belastingvoordeel met giften, schenkingen en legaten aan onze Stichting!
 
 Uw bijdrage kunt u storten op onderstaande bankrekening:
 
Bankverbinding hebben we met de SNS-Bank te Emmen, rekeningnummer:

NL 96 SNSB 0705 6008 74 ten name van Zuur J en Tuuk S vd  te Emmen.
 
De bankrekening staat op naam van twee bestuursleden, wat ten goede komt aan een goede beheer van de inkomsten en uitgaven
 

 
Steun ons als het u belieft, want door uw gift of bijdrage kunnen wij de jaarlijkse herdenking op 10 april voortzetten!