Begroting v.d. herdenkingskosten op 10 april in Emmen
    begroting
Showband Laus Deo    €       150,00
Geluidsinstallatie Dorgelo Audio  €       165,00
50 stoelen Huurkosten  €         75,00
     
     
Koffie en cake AOC-TERRA school  €       300,00
Evenementenverzekering    €               -  
Bankkosten    €          65,00
Uitnodigingen en portokosten    €          25,00
Kosten website Staples  €          134,31
Public Relations Rekening Zuidenvelder  €               -  
     
Totaal begroot:     €          914,31
     
Jaarlijkse subsidie Gem. Emmen    €        855,00
     
Jaarlijks komen wij tekort    €            59,31