1. De stichting heeft ten doel: 

a. Het jaarlijks houden van een herdenking om daardoor het respect, de erkenning en waardering van de samenleving zichtbaar te maken voor de inzet van de Poolse bevrijders op 10 april 1945 te Emmen en omstreken; 

b. het nemen van initiatieven door de Stichting tot overdracht van hun kennis, ervaringen en historisch besef op volgende generaties;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.