Geachte militairen, oud-militairen en veteranen,

 

Van harte wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan onze jaarlijkse reünie

Dit jaar zal de reünie gehouden worden in het:

Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant Da-Xin,

Ermerweg 85 te 7812 BC  Emmen-Noordbarge

(tel: 0591-614700)


De reünie zal plaats vinden op vrijdag 20 oktober 2023

 

12.30 – 13.00 uur:  ontvangst

13.00 - 14.30 uur:  uitgebreide Indische rijsttafel

14.30 - 15.30 uur:  bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee

De kosten bedragen € 15,-per persoon, inclusief alle consumpties!

Deelname is als volgt:

Het betreffende bedrag, gaarne uiterlijk zaterdag 30 september 2023 overboeken op:

bankrekening:NL 93 INGB 0006 3540 77 t.n.v. Bond van Wapenbroeders, te Emmen,

onder vermelding van: maaltijd 2023

Met het overboeken van het betreffende bedrag is uw aanmelding geregeld.

Dit jaar is besloten om de Reünie te verschuiven naar het Chinees-Indisch specialiteiten restaurant in Emmen 

 

Voorts kan het zijn dat u gebracht en gehaald wordt door een partner of begeleider.

Uiteraard kan deze persoon of personen deelnemen aan de betreffende maaltijd.

Namens de Bond van Wapenbroeders, afdeling Emmen en de Veteranensoos Zuid-oost Drenthe

hoop ik u op vrijdag 20 oktober 2023 te mogen begroeten en verblijf ik met vriendelijke groet.

Jakob Zuur